ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, 2022ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

SUBSCRIBE ARGUS LIVE TV BHUBANESWAR 26.98° C
`

Download Mobile App

  • play store icon
  • app store icon