Sun, Dec 04, 2022 | BHUBANESWAR 19.98° C
ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
  • English
  • ଓଡ଼ିଆ
search icon
Profile picture User Phone code drop down
ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍

ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଜେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଟିକା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ