Wed, Dec 07, 2022 | BHUBANESWAR 16.98° C
ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
  • English
  • ଓଡ଼ିଆ
search icon
Profile picture User Phone code drop down
ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍

ଓମିକ୍ରନ ପରେ ଆସିଲା ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଥିବା ଭାରିଆଣ୍ଟ 'IHU'