Mon, Feb 06, 2023 | BHUBANESWAR 26.98° C
ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
  • English
  • ଓଡ଼ିଆ
search icon
Profile picture User Phone code drop down
ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍

ସରକାର ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଦୁର ହେବ