Sun, May 22, 2022 | BHUBANESWAR 27.98° C
DOWNLOAD APP
FOLLOW US ON

ଇସ୍ରାଇଲରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତ କିଣିବ ହେରାନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର